วัดเขาดีสลัก สุพรรณบุรี

วัดเขาดีสลัก สุพรรณบุรีวัดเขาดีสลัก สุพรรณบุรี

วัดเขาดีสลัก สุพรรณบุรี ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง เป็นวัดงาม ที่อยู่บนยอดดอย ข้างในติดตั้ง รอยรอยเท้า มงคล 108 ประการ อายุนับพันปี สร้างด้วยหินทราย แดง โดย กรม

ศิลปากร ได้ ขึ้นบัญชี เป็น ของเก่า และก็ สร้าง มณฑป ทรง ไทย งาม สวยครอบ ไว้

ทาง วัด เขาดี สลัก เปลี่ยนแปลง ภูมิทัศน์ บน ยอดดอย แลเห็น ทิวทัศน์ ทิวภาพ

สวย ใน เขต อำเภออู่ทองคำ รอบๆ รอยรอยพระบาท เลียนแบบ สร้าง ด้วย

หินทราย สีแดง มีลักษณะต่างจากรอยรอยเท้า ที่เจอ ที่อื่นๆ นักโบราณคดีมี

ความคิดเห็น ว่า เป็น ศิลปั ยุคทวารวดี อายุ ราว พุทธศักราชที่ 14-16 นอกเหนื่อ

จากนั้น ยัง เจอ โพรง หิน ด้านใน มีพุทธรูป รวมทั้ง วัตถุโบราณ ต่างๆ เหนือ มณฑป

ที่ประทับ รอยรอยเท้า ยัง มี บันได นาค ขึ้นเขา เนิน ซึ่ง ข้างบนมี หอบ รรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ อยู่ แม้กระนั้น หาก คนไหนกัน เกียจคร้าน เดิน ขึ้นไป จะ นั่ง

พักผ่อน หรือถ่ายภาพ กับนกยูงฝูง เล็กที่วัดเลี้ยงไว้ ก็ได้

รอยรอยพระบาท วัดเขาดี สลัก

รอย รอยเท้า ที่ วัดเขาดี สลัก เป็นแบบ รอยเท้า โดดเดี่ยว สลักขึ้น จาก

หินทราย แดง ขนาด กว้าง 65.50 ซม. ยาว 150.50 ซม. ส่วนบนแกะ เป็นนิ้ว

พระ บาท อีกทั้ง 5 นิ้วกลางฝ่าพระบาท สลักสิ่งที่เป็นรูปธรรม จักร มีลาย มงคล

108 ประการบาคาร่า ufabet

อยู่ ใน กรอบ วงกลม เรียง อยู่รอบๆ ลักษณะ ทางศิลปกรรม ของ รอยเท้า ดังที่

กล่าวถึงมาแล้ว คาดการณ์ ว่า เป็น งาน ยุค ทวารว ดี ตอนท้าย ราว พุทธศักราชที่

16-17 รอยรอยพระบาท เป็น เครื่องหมาย หมาย แทน ถึง การ ปรากฏ ท่าน ของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งยังเป็น “อุเทสิกเจดีย์” ที่ ผู้คนใน สมัยก่อน ได้

ไหว้บูชา เพื่อ นึกถึง บุญคุณ ของ องค์ พระพุทธเจ้า

การเดินทาง

ใช้ถนนหลวง แผ่นดิน ลำดับที่ 340 เลี้ยวซ้าย เข้าเส้น 357 (ก่อนถึงเมืองทอง)

ตรงยาว 10 กิโลเมตร จะเจอ แยก ให้เลี้ยวซ้าย เข้า ถนนหนทาง พวงมาลัย

แมน (321) แล้วหลังจากนั้น ไปตามทางยาวๆ ราว 21 กิโลเมตร มุ่งหน้า

อำเภอ อู่ ทองคำ กระทั่ง เจอ แยก อู่ ทองคำ ให้เลี้ยวขวาไป โดยประมาณ 3

กิโลเมตร จะเจอปากทางเข้าวัดอยู่ซ้ายมือ (มี ป้าย บอก) ไปตามทางราว 10

กิโลเมตร จะเจอทาง วน ขึ้นไปบน ไป ดู รอยเท้าไป ตามทาง จนกระทั่ง ยอดดอย

Author: sofa

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *