ลดถุงพลาสติกจ่ายยา ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ชูโครงการ “พกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” เพื่อรณรงค์เลิกการใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยายผลต่อยอด GREEN & CLEEN Hospital

            นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ มีผู้มารับบริการจากห้องยาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เฉลี่ยใบสั่งยาประมาณ 300,000 ใบต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติก สำหรับใส่ยา ที่จ่ายให้ผู้ป่วย ประมาณ 1,500 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นภาระค่าใช้จ่าย 120,000 บาทต่อปี 

เมื่อรับยาไปแล้วถุงพลาสติกเหล่านั้นจะกลายเป็นขยะไม่สามารถนำมากลับมาใช้ใหม่ได้  ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนผู้มาใช้บริการ จึงได้ดำเนินมาตรการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา และรณรงค์ให้ประชาชนผู้มาใช้บริการนำถุงผ้ามาใส่ยา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ตลอดจนมีส่วนร่วมกับมาตรการดังกล่าวโดยนำถุงผ้าที่ไม่ใช้มาบริจาคให้แก่โรงพยาบาล ซึ่งทำให้โรงพยาบาลประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากขึ้น

            นพ.สมบูรณ์ ทศบวร กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ของกระทรวงสาธารณสุข การจัดโครงการ “พกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” จึงเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการดังกล่าวเปิดตัวเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก คาดว่าหากลดการใช้ถุงพลาสติกในการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยประสบความสำเร็จ จะเป็นต้นแบบให้โรงพยาบาลอื่นนำแนวคิดดังกล่าวไปขยายผลต่อยอดและปรับใช้ต่อไป

Author: sofa

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *