ป่าพรุโต๊ะแดง

ป่าพรุโต๊ะแดง

ป่าพรุโต๊ะแดงป่าพรุโต๊ะแดง หน่วยงานวิจัย แล้วก็เล่าเรียนธรรมชาติป่าพรุสิรินธร หรือ ป่าพรุ

โต๊ะแดง เป็นป่าพรุที่มีพื้นที่รวมทั้งอุดมสมบรูณ์ เยอะที่สุด ที่

ยังเหลือ อยู่ ในประเทศ ไทย ตั้งอยู่ ในอ่าเภอสุไหง โกลก

จังหวัดนราธิวาส ป่าพรุ ที่นี้ ถือ เป็นผื่น ท้ายที่สุดของ ภาคใต้

ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติ มรืนย์ มีลักษณะ เด่น ที่ สำคัญ

หมายถึงความมากมายหลาย ทางพันธุกรรม ความมากมาย

หลาย ของ พืชพันธุ์ แล้วก็ สั่งมีชีวิต ที่อาศัย อยู่ ใน ป่าคงดิบ ที่ มีน้ำ

ท่วม ขัง ทั้งปี สมบูรณ์บริบูรณ์ ไป ด้วย สัตว์ป่า และก็ พรรณไม้

โดยมีสายธารสำคัญ หลาย สาย ไหลผ่าน ดังเช่นว่า สำคลองสุ

ไหง ปาดี แม่น้ำ บาง นรา แล้วก็ ลำคลอง โต๊ะ แดง อันเป็น สาเหตุ

ของ ชื่อ ป่านั่น เอง เป็น ป่าพรุที่ สมเด็จพระ น้อง ธิ ราชเจ้าฯ ทรง

สนพระทัย และก็ ทรง งานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัย ป่า

พรุด้วย ท่าน เอง โย เสด็จ มา ทรง งาน ยัง ป่าพรุโต๊ะ แดหง ลาย

ครั้ง กระทั่ง คน จังหวัดนราธิวาส ชู ป่าพรุโต๊ะ แดง ให้เป็นของ

สมเด็จพระ น้องธิราชเจ้า ฯ รวมทั้งเรียกป่าพรุที่ นี้ ว่า “ป่าพรุสิ

รินธร”

จากตัวอำเภอสุไหง โกลกราว 6 กม. ก็มาถึงพื้นที่ ของป่าพรุสิรินธร เมื่อมาถึงที่จอดรถ จะ เจอ กับ ที่พัก ที่ทำงาน ของ

ข้าราชการ ตั้งเรียงราย ข้างหน้า ท่ามกลาง ความ เขียวชะอุ่ม

ของ พืชพันธุ์ไม้นานา ประเภท ข้างหลัง ทำ เป็น ลาน ระเบียง

สระ เป็น สระบัว ใน ป่าพรุ ขนาดเล็ก แล้ว ผ่าน ไป ยัง ฝั่งตรงข้าม

ซึ่ง เป็น สำนักงาน ของป่า พรุ สิรินธร เดิน ทะลุ ตึก สรรเสริญ 80

ปี ไป ทาง ข้างหลัง ซึ่ง เป็น จุดเริ่มแรก ของ ทางเรียนรู้ ธรรมชาติ

ป๋าพรุ โต๊ะ แดง ซึ่งมีระยะทางราว 2 กิโล ใช้เวลาเดินโดย

ประมาณ 45 – 60 นาที เป็นสะพานไม้ทอด ยาว กึ่งกลาง ป่าพรุ

Author: sofa

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *