นักสืบต้องเรียนอะไร

นักสืบต้องเรียนอะไร

นักสืบต้องเรียนอะไร อย่างแรกก่อนที่เราจะไปลงลึกในรายละเอียด เรามาดูความหมายจริง ๆ ของ อาชีพนักสืบ กันก่อนดีกว่า นักสืบ คือ บุคคลผู้ที่ทำหน้าที่คอยสืบหา และเก็บข้อมูลจากเรื่องราวต่าง ๆ โดยนักสืบมีสังกัดทั้งแบบเอกชนที่ต้องรับงานจากลูกค้าโดยตรง และนักสืบที่ทำงานร่วมกับตำรวจ โดยนักสืบที่ต้องทำงานร่วมกับตำรวจนั้น จะต้องมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ไขคดีฆาตกรรม และคดีปริศนาอื่น ๆ ด้วย ตัวนักสืบจะต้องประกบตัวคู่กับผู้ต้องสงสัยแบบลับ ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามต้องการ และนักสืบเองก็ต้องมีขอบเขตของการทำงาน นั้นก็คือนักสืบไม่สามารถทำอะไรนอกเหนือจากการสืบเรื่องราวต่าง ๆ ได้ นักสืบไม่สามารถจับกุม หรือขอตรวจค้นหาสถานที่ต่าง ๆ แบบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ จึงต้องทำการสืบแบบลับ ๆ แทนการเป็นนักสืบเอกชน

นักสืบต้องเรียนอะไร

FACULTY OF PSYCHOLOGY

FACULTY OF PSYCHOLOGY

คณะจิตวิทยา เป็นคณะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจ เรียนรู้ศึกษาจิตใจ ความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น กระบวนการการรับข้อมูลของมนุษย์ อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆ คนที่เรียนคณะนี้แล้วนั้นจะสามารถมองคนออกได้ มีความจำเป็นต่ออาชีพที่ต้องใช้คำพูดเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่น เข้าใจความคิด และจิตใจของผู้อื่น (เครดิตภาพ : คณะจิตวิทยา จุฬาฯ)

SCIENCE AND TECHNOLOGY

คณะที่เกี่ยวข้อทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อคณะก็บอกแล้วว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และมีเทคโนโลยีประกอบด้วย แน่นอนว่าคณะนี้จะต้องมีการใช้วิทยาศาสตร์มามีส่วนร่วมกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติ โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า สังเกตการจากสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว เช่น สิ่งนี้ หรือปัญหานี้เกิดมาได้อย่างไร ฉะนั้นคณะนี้จึงเป็นคณะที่ทำให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงการสังเกต การตั้งสมมติฐาน (เครดิตภาพ : คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

 FACULTY OF LAW

คณะนิติศาสตร์ มีส่วนช่วยในเรื่องของกฎ ข้อห้าม ข้อบังคับต่างๆ ที่ควรรู้ ควบคู่กับการสืบสวนคดีต่างๆ ที่ต้องมีกฎเกณฑ์ไว้บ่งชี้ความผิด เพื่อการเอาผิดทางกฎหมาย ซึ่งการศึกษาทางกระบวนการนิติศาสตร์จะเน้นที่กระบวนการของกฎหมายว่า ผู้ที่เราตามหานั้น มีความผิด หรือมีความบริสุทธิ์ เพื่อต่อยอดการสืบสวนไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ ความยุติธรรม จึงไม่ได้เน้นเฉพาะแค่ตัวบทกฎหมายเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์กฎหมายในเชิงคุณธรรมด้วย (เครดิตภาพ : คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

FORENSIC SCIENCE

คณะนิติวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) คณะนี้ คือ คณะที่ส่งเสริมในเรื่องของการค้นคว้าวิจัย และพัฒนา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรด้านการพิสูจน์หลักฐาน กระบวนการยุติธรรม การสืบสวนสอบสวนต่างๆ เนื่องจากต้องใช้ความเชี่ยวชาญทำให้คนที่สนใจจะเรียนต่อสายนี้จำเป็นต้องจบในระดับปริญญาสายวิทยาศาสตร์ทุกแขนงเท่านั้น จึงจะเข้าเรียนต่อได้ (เครดิตภาพ Facebook : Project X แฟ้มลับเกมส์สยอง MONO29)

CRIMINOLOGY

สาขาอาชญาวิทยา (ระดับปริญญาโท) เป็นสาขาที่รวมศาสตร์ทั้ง พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และกฎหมายเข้าไว้ด้วยกัน เป็นสาขาหนึ่งที่มักอยู่ในคณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ โดยทั่วไปสาขานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ อาชญากรรมในทุกๆ ด้าน เพราะสอนให้เข้าใจถึงรูปแบบ สาเหตุ การเกิดอาชญากรรม และผลกระทบที่ตามมา เรียกง่ายๆ ก็คือสาขาที่เรียนรู้เพื่อให้เข้าใจถึงจิตใจของอาชญากรนั่นเอง

 

ปัญหายอดฮิตที่ต้องพึ่ง นักสืบ

ปัญหายอดฮิตที่ต้องพึ่ง นักสืบ

ปัญหาแรก ซึ่งเป็นปัญหายอดฮิตในประเทศไทยที่ผู้คนมักจะจ้างนักสืบกันก็คือ ปัญหาชู้สาว เพราะหลายครั้งที่เกิดข้อสงสัยขึ้น แต่การจะสืบหาความจริงด้วยตัวเอง โดยไม่มีหลักฐานแบบนั้นผู้ที่กระทำผิดก็คงไม่ยอมรับ ดังนั้น การจ้างนักสืบเพื่อให้ไปหาหลักฐานการชู้สาว จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจำเป็น เพราะหลักฐานที่ได้มาจากคนทำงาน อาชีพนักสืบ นั้นสามารถนำไปใช้ประกอบการฟ้องหย่าในชั้นศาลได้ ปัญหาต่อมาที่พบบ่อยก็คือ การสืบในคดีความต่าง ๆ เนื่องจากหลายครั้งเมื่อมีคดีความเกิดขึ้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัย หรือเหยื่อ เช่น ญาติ หรือคนในครอบครัว ก็ย่อมอยากที่จะรับรู้ถึงเรื่องราว และสาเหตุที่แท้จริง จึงจำเป็นต้องจ้างนักสืบ เพื่อให้ไปสืบหารายละเอียด และสาเหตุที่แท้จริงว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรกันแน่

รายได้ของนักสืบ thailand private investigator

นักสืบตำรวจ

ตำรวจนักสืบบางครั้งเรียกว่าผู้ตรวจสอบความผิดทางอาญาเริ่มอาชีพของพวกเขาในฐานะเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนจนกว่าจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นนักสืบ ตัวเลขที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) ระบุว่านักสืบตำรวจได้รับเงินเดือนประจำปีเฉลี่ย $ 77,860 ณ เดือนพฤษภาคม 2012 นักสืบที่ทำงานให้กับหน่วยงานตำรวจท้องที่ได้รับค่าเฉลี่ย $ 64,610 นักสืบตำรวจของรัฐเฉลี่ย $ 58,460 ต่อปีและผู้ที่ทำงานโดยรัฐบาลกลางรายงานเงินเดือนโดยเฉลี่ยที่ $ 100,290 ต่อปี

นักสืบเอกชน

นักสืบเอกชนให้บริการที่หลากหลายแก่ธุรกิจและลูกค้าเช่นการพยายามค้นหาบุคคลที่หายไปการสืบสวนการละเมิดกฎหรือทำการตรวจสอบการเฝ้าระวังและการตรวจสอบประวัติ จากข้อมูลของ BLS ณ เดือนพฤษภาคม 2012 เงินเดือนเฉลี่ยของนักสืบเอกชนคือ $ 50,780 ซึ่งน้อยกว่าเงินเดือนโดยเฉลี่ยของนักสืบตำรวจ ประมาณครึ่งหนึ่งทำงานให้กับ บริษัท ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยเอกชนโดยมีรายรับเฉลี่ย $ 46,700 ต่อปี บริษัท ในอุตสาหกรรมบางแห่งใช้นักสืบส่วนตัวของตนเองและจ่ายให้เฉลี่ยสูงกว่า $ 70,000 ต่อปี อุตสาหกรรมเหล่านี้รวมถึงบริการให้คำปรึกษา บริษัท พลังงานไฟฟ้าและผู้ผลิตการบินและอวกาศ

รูปแบบการจ่ายภูมิภาค

โดยทั่วไปแล้วตำรวจนักสืบที่ทำงานในตะวันตกและตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินมากที่สุดในขณะที่ผู้ที่อยู่ในตะวันออกเฉียงใต้ได้รับค่าตอบแทนต่ำที่สุด ทั่วประเทศค่าเฉลี่ยสำหรับนักสืบตำรวจอยู่ในระดับต่ำจาก $ 49,530 ในอาร์คันซอถึงระดับสูงของ $ 115,230 ใน District of Columbia ในขณะที่ค่าจ้างเฉลี่ยของนักสืบเอกชนไม่เป็นไปตามรูปแบบของภูมิภาคที่ชัดเจน รัฐที่มีค่าตอบแทนต่ำที่สุดคือเซาท์ดาโกตาซึ่งนักสืบเอกชนมีค่าเฉลี่ย $ 33,720 ต่อปี นักสืบเอกชนในรัฐวอชิงตันได้รับมากที่สุดโดยเฉลี่ย $ 70,510

งาน Outlook

ผ่าน 2020 นั้น BLS คาดว่าจะมีการสร้างงานใหม่ 3,500 ขึ้นสำหรับนักสืบตำรวจและงานใหม่ 7,100 ที่จะสร้างขึ้นสำหรับนักสืบเอกชน เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถคาดหวังการแข่งขันจากเพื่อนเจ้าหน้าที่ที่ปรารถนาจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นตำแหน่งนักสืบที่ จำกัด นักสืบเอกชนที่ต้องการควรคาดหวังการแข่งขันสำหรับงานโดยเฉพาะจากอดีตตำรวจและบุคลากรทางทหารซึ่งมักได้รับการพิจารณาที่ดีสำหรับตำแหน่งนักสืบเอกชน

Author: sofa

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *