ทักษะการเป็นนักสืบ

ทักษะการเป็นนักสืบ

ทักษะการเป็นนักสืบ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักสืบในกองกำลังตำรวจ FBI หรือทำงานเป็นส่วนตัวคุณต้องพัฒนาทักษะและคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อที่จะเป็นนักสืบที่มีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาของคุณ ในระหว่างการสอบสวนคุณจะรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานทางกายภาพและพยานและวิเคราะห์หลักฐานเพื่อแก้ไขอาชญากรรมหรือปัญหา นักสืบต้องเรียนอะไร

ทักษะการเป็นนักสืบ

ทักษะการสื่อสารและการสัมภาษณ์

ทักษะการสื่อสารและการสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์มักเป็นรากฐานที่สำคัญของการสอบสวนใด ๆ ผู้ตรวจสอบจะต้องสัมภาษณ์ลูกค้าหรือเหยื่อพยานและผู้ต้องสงสัย ผู้ตรวจสอบต้องถามคำถามที่ชัดเจนและแยกรายละเอียดให้มากที่สุด นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบต้องยอมรับความแตกต่างและช่องว่างในเรื่องใด ๆ และถามคำถามเพื่อชี้แจงข้อมูล ผู้ตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีรวมถึงการอ่านภาษากายและการรับรู้เมื่อพยานอาจโกหกหรือระงับข้อมูล

ควบคุมอารมณ์

ผู้ตรวจสอบจะต้องสามารถควบคุมอารมณ์ของพวกเขาได้ ในหลายกรณีผู้ตรวจสอบอาจจัดการกับปัญหาที่ทำให้เธอโกรธ อย่างไรก็ตามการแสดงความโกรธนี้สามารถเป็นอันตรายต่อคดีและทำให้พยานระงับข้อมูล นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบจะต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและลูกค้าและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขาในการแบ่งปันรายละเอียดที่สำคัญ

ความซื่อสัตย์และจริยธรรม

ผู้ตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและกฎหมายอย่างซื่อสัตย์ หากผู้ตรวจสอบถูกจับโกหกหรือใช้วิธีการตรวจสอบที่ผิดจรรยาบรรณเขาจะเสียความน่าเชื่อถือและอาจเป็นงานของเขา นี่เป็นปัญหาหากคดีไปสู่ศาลและอาจป้องกันไม่ให้ผู้ต้องสงสัยถูกตัดสินลงโทษ

ทักษะและความรู้ทางเทคนิค

นักวิจัยมักใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสืบสวน อุปกรณ์แตกต่างกันไปตามประเภทของการสอบสวนและ บริษัท หรือหน่วยงานที่ผู้ตรวจสอบใช้งานอยู่ อาจรวมถึงอุปกรณ์เฝ้าระวังและอุปกรณ์ในการวิเคราะห์หลักฐานเช่นลายนิ้วมือ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

ผู้ตรวจสอบต้องทราบกฎหมายโดยรอบ ตัวอย่างเช่นเมื่อมองหา บริษัท ผู้ตรวจสอบอาจพบว่า บริษัท กำลังทำสิ่งที่สงสัยในเชิงจริยธรรม แต่ไม่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ผู้วิจัยจะต้องรู้ว่าพวกเขาได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำอะไรในการวิจัยของพวกเขา มิฉะนั้นหลักฐานที่พวกเขารวบรวมอาจไม่ได้รับอนุญาตในศาลและผู้ตรวจสอบอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา

เพื่อที่จะรวมหลักฐานและคำแถลงพยานที่ได้รับระหว่างการสอบสวนผู้ตรวจสอบต้องเป็นนักแก้ปัญหาที่ดี ในหลายกรณีคำให้การของพยานจะขัดแย้งกันดังนั้นผู้ตรวจสอบต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาเพื่อหาว่าเกิดอะไรขึ้นในกรณี ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ยังช่วยให้ผู้ตรวจสอบมองผ่านวิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนและวิเคราะห์หลักฐานอย่างเป็นกลาง

ทักษะการวิจัย

ทักษะการวิจัยมีความสำคัญในการสืบสวนหลายครั้ง ผู้ตรวจสอบมักจะต้องมองเข้าไปในพื้นหลังและกิจกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อพยานและผู้ต้องสงสัย นอกจากนี้กรณีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมักต้องการการวิจัยเกี่ยวกับนโยบายการกระทำและประวัติทางการเงินของ บริษัท นักวิจัยต้องมีทรัพยากรและความสามารถในการดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การเขียน

ในที่สุดผู้ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพจะต้องสามารถเขียนได้อย่างชัดเจนและรัดกุม ไม่ว่าจะทำงานให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือลูกค้าเอกชนผู้ตรวจสอบจะต้องส่งรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและเอกสารประกอบการสอบสวน รายงานเหล่านี้ต้องมีความชัดเจนไม่เพียง แต่สำหรับลูกค้าเท่านั้น แต่สำหรับทนายความและผู้พิพากษาในกรณีที่ควรยื่นต่อศาล

เก็บหลักฐานฟ้องชู้ ควรรู้อะไรบ้าง

เก็บหลักฐานฟ้องชู้ ควรรู้อะไรบ้าง private investigator bangkok

ท่านทราบหรือไม่ว่า การฟ้องชู้ จะต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง? และหลักฐานทุกอย่างที่ท่านมี ควรฟ้องตอนไหน? หากเก็บไว้นานหลักฐานเหล่านั้นจะยังมีประโยชน์หรือไม่ และหลักฐานที่เป็นประโยชน์นั้นควรเป็นแบบไหน? การแต่งานแบบไม่จดทะเบียน แต่สังคมรับรู้… จะฟ้องชู้ได้ไหม? ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้โดยไม่หย่าได้หรือไม่? นักสืบแจ๊คมีคำตอบครับ

จากประสบการณ์ของนักสืบแจ๊ค สามีหรือ ภรรยาส่วนใหญ่ แม้จะถูกทำให้ช้ำใจ และเสียใจมากเพียงใด แต่ก็ไม่เลือกที่จะฟ้องหย่า อาจด้วยเหตุผลบางประการ เช่น ความรัก, บุตร, ครอบครัว, สถานะทางสังคม, สถานะทางเศรษฐกิจ หรืออื่นๆก็ตาม แต่เลือกที่จะให้บทเรียนแก่ชายชู้ หรือหญิงชู้แทนด้วยการฟ้องดำเนินคดี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์มาตรา 1523 หรือ มาตรา 1452, 1465, 1470, 1471, 1474, 1497, 1501, 1564 และ 1598/38 ซึ่งนักสืบแจ๊คขอสรุปข้อควรรู้ให้ทุกท่านได้เข้าใจสั้นๆดังนี้ครับ

การดำเนินคดีฟ้องชู้ จะต้องมีทะเบียนสมรส

การจะดำเนินคดีฟ้องชายชู้ หรือหญิงชู้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 1523, 1452, 1465, 1470, 1471, 1474, 1497, 1501, 1564 และ 1598/38 จะต้องเป็นสามีหรือ ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากชายชู้ หรือหญิงชู้ เป็นคดีแพ่ง มีกฎหมายบัญญัติรองรับไว้ กรณีที่ใครก็ตามที่เป็นชาย และหญิง ไปเป็นชู้กับสามีหรือ ภรรยาผู้อื่นซึ่งสามี หรือภรรยาที่จะเอาผิดกับชายชู้ หรือหญิงชู้ได้ จะต้องจดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น จึงจะมีเหตุไปเรียกค่าสินไหมทดแทนจากชายชู้ หรือหญิงชู้ได้

การจะฟ้องชายชู้ หรือหญิงชู้ได้ จะต้องมีทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเครื่องยืนยันเท่านั้น การแต่งงานแบบไม่จดทะเบียน แม้จะจัดงานใหญ่โต มีสังคมรับรู้มากมาย ก็ไม่สามารถฟ้องในมาตรานี้ได้ แต่สามารถกับมาตราอื่นได้ เช่นการทำให้เสียชื่อเสียง ฯลฯ

ท่านสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงหรือชายอื่นที่มาเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาของท่านได้ โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องหย่ากับสามีหรือภรรยาก่อน หรือจะฟ้องหย่ากับสามีหรือภรรยาโดยอ้างเหตุตามมาตรา 1516(1) และเรียกค่าทดแทนจากทั้งสามีหรือภรรยาและชายชู้หรือหญิงชู้ได้ทั้งสองคน ตามมาตรา 1523 ได้เช่นกัน นักสืบแจ๊คจึงขอแนะนำให้ท่านปรึกษาทนายของท่านก่อนครับ

ในส่วนของบุตรผู้เยาว์นั้น กฎหมายได้กำหนดหน้าที่สำหรับบิดามารดาเอาไว้ว่าบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่บุตรเป็นผู้เยาว์ ดังนั้น ไม่ว่าบิดาหรือมารดาจะยังสมรสกันอยู่หรือได้จดทะเบียนหย่ากันไปแล้ว ก็ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ไปจนกว่าบุตรผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะ

ต้องมีหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมชู้สาว

หัวใจสำคัญของคดีชู้สาว คือ “พยานหลักฐาน” เพื่อใช้ในการดำเนินคดีกับชายชู้หรือหญิงชู้ ซึ่งท่านต้องพยายามรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุด บางครั้งอาจต้องใช้บริการ จ้างนักสืบชู้สาวมาทำงานให้เพื่อให้ได้หลักฐานที่สมบูรณ์ เพียงพอเพื่อที่จะนำไปใช้ร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชา ของอีกฝ่ายเพื่อที่จะให้รับรองบุตร หรือต้องการฟ้องหย่า หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน

ต้องมีหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการที่ชายชู้ หรือหญิงชู้นั้น ออกสังคมกันอย่างเปิดเผย มีหลักฐานสื่อพฤติกรรมการทำชู้ เช่น รูปถ่าย คลิปวีดีโอหรือ ภาพเคลื่อนไหว สื่อโซเชียลมีเดีย แชทข้อความบ่งบอก เป็นต้น การจะดำเนินการฟ้องชายชู้ หรือหญิงชู้ การจ้างบริษัทนักสืบเพื่อหาหลักฐานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ

หลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นชู้กัน คือ

อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้หลักฐานที่กล่าวข้างต้นเลย คือ ชื่อ และนามสกุล ของชายชู้ หรือหญิงชู้ เพราะถ้าไม่รู้ชื่อ – นามสกุลอีกฝ่าย ก็ฟ้องไม่ได้ ต่อให้มีหลักฐานที่ชัดเจนมากก็ตาม

ดังนั้น หากมีการจ้างนักสืบเอกชนเพื่อหาหลักฐานแล้ว อย่าลืมจ้างสืบหาชื่อ-สกุลของชายชู้ หรือหญิงชู้ด้วยนะครับ

หลักฐานมีอายุความ 1 ปี นับตั้งแต่ที่ทราบเรื่อง

อายุความ 1 ปี นับแต่มีหลักฐานรู้ชัดว่าสามี หรือภรรยามีชู้ ต้องฟ้องภายใน 1 ปี

อีกหนึ่งความรู้ที่จะขาดไม่ได้ คือ อายุความของคดีที่จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากชายชู้ หรือหญิงชู้คือ 1 ปี  เช่นเดียวกับการฟ้องหย่ากรณีมีชู้ด้วยเช่นกันกล่าวคือ ถ้ารู้แล้วว่าสามี หรือภรรยาตัวเองไปมีชู้กับชายอื่น หรือหญิงอื่น ต้องฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่ที่รู้ หรือมีหลักฐาน ถ้าปล่อยปละละเลยเกิน 1 ปี จะถือว่าไม่ติดใจในการที่จะดำเนินคดี หากเป็นการจ้างนักสืบหาหลักฐาน หลักฐานทุกอย่างจะมีเวลา วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกภาพ หรือคลิป ดังนั้นจึงควรไตร่ตรองให้ดี

ซึ่งปัจจุบันคดีชู้สาวลักษณะนี้ใช้เวลาไม่นาน ใช้เวลาไม่เกิน 3-5 เดือนตั้งแต่ขั้นตอนการฟ้อง ให้จำเลยยื่นคำให้การ เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย หากตกลงไม่ได้ก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณา

Author: sofa

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *