การเป็นนักสืบเอกชน

การเป็นนักสืบเอกชน

การเป็นนักสืบเอกชน นักสืบเอกชนไม่ได้สอดแนมผู้คน แต่จะทำการสืบสวนและทุกอย่างที่เขาต้องทำเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับลูกค้าของเขาต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย เขาจะไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายสำหรับคดีแต่จะทำตรงกันข้าม นักสืบเอกชนต้องเข้าใจกฎหมายและรู้ว่าอะไรถูกต้องและอะไรไม่ถูกต้องวิธีการเป็นนักสืบ

สมาคมนักสืบเอกชนแห่งสหพันธรัฐสเปนระบุว่ามีข้อกำหนดบางประการที่คุณต้องปฏิบัติตามหากต้องการเป็นนักสืบเอกชนและสามารถเรียกเก็บเงินได้

 • มีอายุมากกว่า 18 ปี
 • มีสัญชาติของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือรัฐภาคีของความตกลงว่าด้วยเขตเศรษฐกิจยุโรป
 • มีความสามารถทางร่างกายและจิตใจที่ดีที่จะสามารถฝึกเป็นนักสืบเอกชนได้ คุณจะไม่สามารถประสบกับโรคหรือความผิดปกติใด ๆ ที่ขัดขวางไม่ให้คุณทำงานเป็นนักสืบเอกชน
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือเคยถูกพิพากษาว่ากระทำผิดมาแล้ว 5 ปี ก่อนสมัครเป็นนักสืบเอกชน
 • ไม่เคยถูกลงโทษในช่วงสองหรือสี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการละเมิดความปลอดภัยที่ร้ายแรงหรือร้ายแรงมาก
 • ไม่เคยถูกแยกออกจากการบริการในกองทัพหรือในกองกำลังและร่างกาย
 • ไม่ได้ทำหน้าที่ควบคุมของหน่วยงาน บริการ หรือการดำเนินการด้านความปลอดภัย การเฝ้าระวัง หรือการสอบสวนส่วนตัว หรือบุคลากรหรือวิธีการในฐานะสมาชิกของกองกำลังรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานในช่วงสองปีก่อนที่มีการร้องขอ
 • ผ่านการทดสอบความรู้และการฝึกอบรมที่จำเป็น
 • มีตำแหน่งปริญญาตรี, ช่างเทคนิคระดับสูง, ช่างเทคนิคในวิชาชีพที่กำหนดหรือเทียบเท่าอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพหรือผู้บังคับบัญชา
 • ให้อยู่ในความครอบครองของประกาศนียบัตรนักสืบเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในวัตถุประสงค์เหล่านี้ในลักษณะที่กำหนดโดยคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยและได้รับหลังจากใช้โปรแกรมการสอนและผ่านการทดสอบที่เกี่ยวข้อง

ในทำนองเดียวกัน สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่ามหาวิทยาลัยใดเป็นมหาวิทยาลัยที่ยอมรับการฝึกอบรมนักสืบเอกชน ในรายการนี้คุณสามารถรู้ว่ามันคืออะไร ในช่วงสามปีของการศึกษาเหล่านี้ นักสืบเอกชนในอนาคตจะใช้วิชาที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถ to รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย สังคมวิทยาอาชญากรรม การแพทย์ทางกฎหมายหรือกฎหมาย และอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของนักสืบเอกชนที่ดี

ก่อนลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นนักสืบเอกชน สิ่งแรกที่คุณควรทราบคือหน้าที่ของนักสืบคืออะไร เพียงเท่านี้ คุณก็จะสามารถทราบได้ว่างานของคุณชอบคุณจริงๆ และคุณต้องการทำหรือ ไม่. คุณอาจมีความคิดที่บิดเบือนว่านักสืบเอกชนสามารถเป็นอะไรได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ว่าหน้าที่ของพวกเขาคืออะไร ตามที่สมาคมนักสืบเอกชนแห่งสหพันธรัฐสเปน เราสามารถรู้ได้

นักสืบเอกชนส่วนที่จะรับผิดชอบ

 • รับและให้ข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่มีลักษณะส่วนตัว (ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ แรงงาน การค้า การเงิน ส่วนตัว สังคม หรือชีวิตครอบครัว)
 • การสืบสวนอาชญากรรมที่สามารถดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ถูกกฎหมายในกระบวนการทางอาญาเท่านั้น
 • การเฝ้าระวังในพื้นที่สาธารณะหรือการแข่งขันที่แตกต่างกัน

แต่นอกเหนือจากหน้าที่แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่านักสืบเอกชนจะมีข้อห้ามบางประการที่พวกเขาจะไม่สามารถดำเนินการในลักษณะใด ๆ ได้:

 • นักสืบเอกชนจะไม่สามารถดำเนินการสอบสวนความผิดที่สามารถดำเนินคดีโดยตำแหน่งหน้าที่ได้ และต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่ทันที
 • ไม่ว่าในกรณีใด พวกเขาไม่สามารถใช้วิธีการส่วนบุคคลหรือทางเทคนิคสำหรับการสืบสวนของพวกเขาที่ละเมิดสิทธิ์ในการให้เกียรติ ความเป็นส่วนตัว ภาพลักษณ์ของตนเอง หรือการรักษาความลับของการสื่อสาร

นักสืบเอกชนที่รับงานจากการว่าจ้างของลูกค้าโดยตรง หรือทำงานร่วมกับตำรวจ โดยอาชีพนี้มักเข้าไปมีบทบาทในนวนิยายต่างๆ อีกทั้งยังเป็นผู้ไขคดีฆาตกรรม รวมทั้งคดีอันน่าพิศวงต่างๆ มากมาย ซึ่งการสืบนั้นดำเนินการแบบประกบตัวของบุคคลต้องสงสัยเพื่อให้ได้ข้อมูลตามต้องการ แต่ว่านักสืบไม่อาจทำอะไรนอกเหนือไปกว่านี้ได้ เช่น ไม่สามารถจับกุม , ขอตรวจค้นหา เป็นต้น นักสืบจะเป็นผู้คนหาความจริงของเรื่องราวต่างๆ ตามแต่ผู้ว่าจ้างต้องการ สำหรับในประเทศไทยนักสืบมักสืบมักถูกว่าจ้างให้ไปสืบเรื่องราวต่างๆ ต่อไปนี้

 • การสืบชู้สาว เป็นปัญหายอดฮิตของสังคมไทย การจะคาดคั้นโดยไม่มีหลักฐานนั้น ก็คงเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ที่ผู้กระทำผิดจะยอมรับด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นการจ้างนักสืบเพื่อให้ไปหาหลักฐาน จึงเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อใช้ในการฟ้องหย่า หรือรับรู้ความจริง การสืบแบบนี้มักใช้ระยะเวลาไม่นานนัก รวมทั้งราคาค่าจ้างก็ไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่
 • สืบหาคดีความ เมื่อมีคดีเกิดขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นญาติ หรือแม้จะเป็นคู่รัก ก็ย่อมอยากจะทราบเรื่องราวรวมทั้งหาสาเหตุที่มาที่ไปอย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องจ้างนักสืบ เพื่อให้ไปหารายละเอียดว่าแท้จริงแล้ว เรื่องมันเป็นมาอย่างไรกันแน่ โดยการสืบแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
 • หาหลักฐานของคดีต่างๆ เช่น การที่คุณจะไปฟ้องร้องใคร ถ้าไม่มีหลักฐานมาแสดง ศาลก็จะไม่ดำเนินการหรือไม่รับฟ้อง หรือถ้าคุณมีหลักฐานแต่ว่ายังไม่เพียงพอ ไม่มีน้ำหนักมากพอ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าเรื่องราวเป็นแบบนั้นจริงๆ ทำให้ต้องจ้างนักสืบเพื่อหาหลักฐานมาให้เพิ่มเติม โดยการสืบแบบนี้ใช้ระยะเวลานาน อีกทั้งยังต้องอาศัยความอดทนของทั้งนักสืบและผู้ว่าจ้างเป็นหลัก

มันจริงที่ว่างานนักสืบเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงพอสมควร เพราะการจะไปสืบเรื่องราวของผู้อื่น จำเป็นต้องไม่ให้ผู้ต้องสงสัยเกิดไหวตัวทันและห้ามให้รู้ว่ากำลังมีคนจับตามองอยู่ เนื่องจากว่าถ้าผู้ที่ถูกติดตามเกิดรู้ตัว นักสืบก็อาจจะโดนทำร้ายได้ และงานนั้นก็จะล้มเหลวไม่เป็นท่า พาลเดือดร้อนไปถึงผู้ว่าจ้างด้วย แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีในซึ่งมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด มีตัวช่วยต่างๆ ผลิตออกมามากมาย จึงทำให้ความเสี่ยงลดน้อยลง อีกทั้งยังช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย สุดท้ายแล้วนักสืบเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องยึดถือจรรยาบรรณอย่างยิ่งยวด นั่นคือ การรักษาความลับของลูกค้าให้ปิดสนิท และรายงานแต่เรื่องที่เป็นความจริงเท่านั้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทักษะนักสืบ การเป็นนักสืบเอกชน

สำหรับคนที่สนใจอยากเป็นนักสืบ ลองดูข้อมูลคณะ หลักสสูตร และมหาวิทยาลัยดังต่ออไปนี้

 • SCIENCE AND TECHNOLOGY หรือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการเรียนคณะนี้มีการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมกับการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการ วิธีการศึกษาค้นคว้า ที่ปฏิบัติได้โดยสังเกตการจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น การศึกษาถึงปัญหา หรือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไร พยายามเก็บหลักฐานของสาเหตุปัญหา ดังนั้นแล้วคณะนี้จึงเป็นคณะที่ทำให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงการสังเกต และฝึกการตั้งสมมติฐานมากขึ้น

 • คณะนิติศาสตร์

เป็นที่ทราบกันดีว่า คณะนิติศาสตร์ มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งนี้ยังมีการฝึกทักษะความรู้ควบคู่กับการสืบสวน สอบสวนคดีต่าง ๆ โดยจุดมุ่งหมาย คือ ความยุติธรรม และการใช้กฎหมายในเชิงคุณธรรมด้วย

 • วิชานิติวิทยาศาสตร์

เป็นวิชาเลือกเสรี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ไม่เรียนคณะวิทยาศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ทักษะการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ ซึ่งนิยามของคำว่า “นิติวิทยาศาสตร์” คือ การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในงานสืบสวนข้อเท็จจริงในคดีความ เช่น การตรวจพิสูจน์ DNA อย่างการตรวจหาลายนิ้วมือ หรือคราบเลือด เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานที่ถูกต้องสำหรับการติดตามหาตัวคนร้าย นอกจากนี้วิชานิติวิทยาศาสตร์ยังอนู่ในคณะ และสาขาของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย เช่น คณะนิติวิทยาศาสตร์ สำหรับป.โท แต่การศึกษาต่อจำเป็นต้องจบในระดับปริญญาสายวิทยาศาสตร์ทุกแขนงเท่านั้น
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่

  1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ปริญญาโทสาขานิติวิทยาศาสตร์
  2. หลักสูตรนิติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ของภาควิขานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
 • คณะจิตวิทยา ( FACULTY OF PSYCHOLOGY ) private investigator thailand จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นคณะที่เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจ การศึกษาเรียนรู้จิตใจ หรือความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ควบคู่กับการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น กระบวนการการรับข้อมูลของมนุษย์ อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสถาบันที่เกี่ยวกับการสอนสาขาอาชญาวิทยา การเป็นนักสืบเอกชน

บอกได้เลยว่าเป็นสาขาอาชญาวิทยา (ระดับปริญญาโท) ของสถาบันอาชญาวิทยา และ “การบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต” มีการรวมเอาศาสตร์ด้าน พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และกฎหมายเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เข้าใจถึงรูปแบบ สาเหตุ การเกิดอาชญากรรม และผลกระทบที่ตามมาได้อย่างแยบยล

สืบด้านข้อมูลและเอกสาร คืองานที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้สืบเกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างต้องการทราบ เช่น ประวัติบุคคล ประวัติการถูกดำเนินคดีอาญา การถูกออกหมายจับ ทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนรถ ประวัติการทำงาน ข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร การใช้บัตรเครดิต บัตร เอ.ที.เอ็ม. เป็นต้น

ซึ่งในส่วนนี้ผู้ว่าจ้าง จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมดให้กับทาง สน.ง. ก่อนที่จะเริ่ม การดำเนินการ เพื่อที่ทาง สน.ง. จะได้ดำเนินการหาข้อมูลจากแหล่งข่าวให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว ซึ่งผู้ว่าจ้างอาจมีคำถามว่า ทำไมต้องชำระเงินค่าบริการทั้งหมดก่อนเริ่มงาน คำตอบคือ ข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างต้องการรู้นั้นจะมีค่า และมีความสำคัญกับทางผู้ว่าจ้างเท่านั้น แต่ไม่มีความสำคัญหรือมีค่ากับบุคคลอื่น. เมื่อ สน.ง. ได้ดำเนินการสืบสวนหาข้อมูลให้กับทางผู้ว่าจ้างแล้ว สน.ง. จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อ สน.ง. ดำเนินการสืบเสาะจนได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้ว

หากในเวลาต่อมาภายหลัง ผู้ว่าจ้างแจ้งกับ สน.ง.ว่า ไม่ต้องการข้อมูลนั้นแล้ว สน.ง. จะไม่สามารถที่เรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวจากผู้ใดได้การสืบสวนหาข้อมูลภาคสนาม คือ งานที่ผู้ว่าจ้างต้องการหาหลักฐานภาพถ่าย  บันทึกวีดีโอ หรือการสืบสวนสะกดรอยถ่ายภาพเป้าหมายที่กำลังทำผิด เพื่อใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมของเป้าหมายทั้งหมด การดำเนินการในส่วนนี้  จะให้ผู้ว่าจ้างชำระเงินค่าบริการก่อนเป็น จำนวน ร้อยละ 80 ของค่าบริการทั้งหมด ต่อจากนั้นทาง สน.ง. จะเริ่มดำเนินการสืบเสาะ

ซึ่งเมื่อได้ทำการสืบสวนจนได้ข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อย ตามที่ได้ตกลงกับทางผู้ว่าจ้างแล้ว สน.ง. จะแจ้งให้กับผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างชำระเงินในส่วนที่เหลือจนครบถ้วนตามจำนวน แล้วทางเรา จึงจะส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้าง หากเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างชำระเงินค่าบริการเต็มจำนวน ไว้ก่อนเริ่มงาน ผู้ว่าจ้างสามารถสอบถามความคืบหน้าของการดำเนินงานจาก ทีมงานได้ตลอดเวลา  การว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างควรจะแจ้งรายละเอียดทุกอย่างของงานให้เราทราบ

ซึ่งจะทำให้เราสามารถวางแผนในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ว่า จ้างได้ ผู้ว่าจ้างไม่ควรที่จะปกปิดข้อเท็จจริงบางอย่าง เช่น ถ้าผู้ว่าจ้างเคยว่าจ้างนักสืบ ของสำนักงานนักสืบสะกดรอยตามเป้าหมายมาแล้ว ผู้ว่าจ้างควรแจ้งให้เราทราบด้วย เพราะทีมงาน สน.ง .จะได้ทำการประเมินสถานะการณ์ใหม่ เนื่องจากเป้าหมายเคยถูกสะกดรอยมาแล้ว จะมีความระมัดระวังตัวมากขึ้น ทำให้การติดตามเป้าหมายได้ยากขึ้น หรือเป้าหมายอาจจะหลอกพาไปยังสถานที่ต่างๆ ที่เป้าหมายอยากให้เราไป เพื่อให้เราได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง มารายงานผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นผลเสียกับงานของผู้ว่าจ้างเองได้

ในกรณีที่ หากเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น อาจเกิดอันตรายกับทางทีมงานผู้ปฏิบัติทางทีมงานอาจพิจารณายกเลิกภารกิจนั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าทีมปฏิบัติงาน  การสืบสวนในเรื่องอื่นๆ เช่น การสืบหาประวัติการต้องโทษ การถูกดำเนินคดีอาญา ประวัติการพ้นโทษ การถูกออกหมายจับ การสืบทรัพย์ การสืบสวนการทุจริตในองค์กร การสืบหาข้อมูลโทรศัพท์ สืบหาเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ สืบหาเจ้าของยานพาหนะ เป็นต้น จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป แล้วแต่ตกลงกันสืบพฤติกรรมชู้สาว สะกดรอย ติดตาม ตรวจสอบประวัติสน.ง.ให้บริการ งานสืบพฤติกรรมชู้สาว สะกดรอยติดตามพฤติกรรม ถ่ายภาพ บันทึกวีดีโอ ตรวจสอบประวัติส่วนตัว สถานภาพการสมรส สถานที่ทำงาน ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ สถานภาพทางด้านการเงิน รายได้ สืบหาหลักฐานการฟ้องหย่า การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชู้ ฟ้องเพื่อขอสิทธิ์ในการปกครองบุตร ตลอดจนรับสืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้

Author: sofa

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *