การตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม

การตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม

การตรวจวินิจฉัยประกอบด้วยการซักประวัติเพื่อทราบอาการและการประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วย และการตรวจเต้านมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการตรวจเพิ่มเติมคือการทำแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม เพื่อหาความผิดปกติต่าง ๆ ของเต้านม หรือทำ MRI ในกรณีที่จำเป็น โดยการตรวจแมมโมแกรม เป็นการตรวจที่มาตราฐานมานานกว่า 50 ปี โดยใช้เทคนิคการบีบเต้านมให้แบนลงเพื่อให้สามารถใช้รังสีปริมาณน้อย ๆ ได้ โดยประโยชน์ของแมมโมแกรม คือ จะสามารถเห็นหินปูนที่คลำไม่พบหรือตรวจเจอก้อนที่เต้านมได้

ส่วนการตรวจอัลตร้าซาวด์ สามารถตรวจพบก้อนเนื้อหรือถุงน้ำเล็ก ๆ ได้ สามารถจำแนกได้ว่าเป็นถุงน้ำหรือก้อนเนื้อ ลักษณะเป็นอย่างไร ในบางกรณีที่จำเป็น แพทย์อาจส่งตรวจ MRI เพื่อเติม หากได้ข้อมูลไม่เพียงพอจากแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ ข้อมูลทั้งที่ได้จากการตรวจด้วยวิธีต่าง ๆ จะต้องนำมาร่วมพิจารณาแนวทางการรักษา ถ้าแพทย์ประเมินแล้วว่าจำเป็น ก็จะแนะนำให้ตรวจชิ้นเนื้อหรือผ่าตัดตามความเหมาะสม ซึ่งการที่จะบอกว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งหรือไม่ แพทย์จำเป็นจะต้องมีผลการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยนั้นเป็นมะเร็งเต้านมและให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป

การตรวจมะเร็งเต้านม

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำเป็นแค่ไหน?

ในปัจจุบัน มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้เป็นอับดับหนึ่งของมะเร็งในสตรี การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมได้ก่อนที่จะมีอาการ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ประกอบด้วยทำได้ 3 วิธี คือ

  1. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self Exam)
  2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์ (Clinical Breast Exam)และ
  3. การตรวจเต้านมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมร่วมกับการอัลตราซาวน์เต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound Breast)

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ควรเริ่มตรวจเมื่ออายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป โดยตรวจเป็นประจำปีละครั้งซึ่งอาจช่วยให้ตรวจพบมะเร็งที่เต้านมได้ก่อนที่จะคลำพบก้อนหรือก่อนมีอาการผิดปกติ การตรวจเจอในระยะแรกเริ่มช่วยให้มีโอกาสหายขาดได้สูงถึง อีกทั้งปัจจุบันมี นวัตกรรมการแพทย์ที่ทันสมัย การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย Digital Mammogram ที่มีความ ละเอียดสูงและมีความแม่นยำ ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจหารอยโรคมะเร็งเต้านม ได้แม่นยำกว่าเดิม มีความ ปลอดภัย กว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram แบบเก่า

ประโยชน์ของแมมโมแกรม ช่วยให้สามารถตรวจพบรอยโรคขนาดเล็ก อาทิปริมาณหินปูน แคลเซียมที่ซ่อนอยู่ในเต้านมได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งผู้ป่วยอาจจะไม่มีอาการผิดปกติเลยก็ได้ แต่สามารถตรวจเจอจากแมมโมแกรมเท่านั้น และลดโอกาสการตรวจซ้ำ ร่วมกับการตรวจอัลตราซาวน์เต้านม (Ultrasound Breast) เป็นการตรวจเต้านมโดยรังสีแพทย์เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเต้านม โดยเพิ่มเติมจากการตรวจ Digital Mammogram เพื่อวินิจฉัยแยกก้อนและถุงน้ำและยังใช้ตรวจเต้านมในกรณีที่เต้านมมีความหนาแน่นสูง เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจมากขึ้น

แทงบอลออนไลน์

Author: sofa

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *